Vandaag open van 09:00 tot 18:00

Winkelmandje is leeg

Jaarlijkse VAKANTIE van za.20/07 t/m wo.07.08/24 ook voor webshopbestellingen

Verkoopsvoorwaarden O'sea

1. LEVERINGSVOORWAARDEN

Bestellingen met een goederenwaarde < € 60,00 netto dienen steeds afgehaald te worden in de showroom in Oostende.
Een bestelling met een goederenwaarde van € 150,00 netto wordt steeds franco geleverd, een bestelling > € 150,00 netto wordt steeds verhoogd met € 9,50 netto verzendingskosten. Voor het buitenland gelden andere voorwaarden.
Indien het gewicht > 30 kg gelden andere voorwaarden. Groothandels betalen steeds transportkosten.
De goederen (zoals zetels, meubels,…) die door Vereecke Cosmetics geleverd worden, worden op het gelijkvloers geleverd.
De leveringstermijnen worden zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging geeft aanleiding tot schadevergoeding.

2. DATUM

Elke verkoop geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen en wij garanderen geen verzending op vaste datum, elke datum die wij vermelden wordt slechts bij wijze van inlichting gegeven en kan geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van overschrijding doen ontstaan..

3. NALEVERING

Wanneer een artikel uit uw bestelling niet voorradig is, verzoeken wij u vriendelijk het ontbrekende gedeelte bij uw volgende bestelling opnieuw te bestellen.

4.A. WAARBORG OP INVESTERINGSGOEDEREN

Twee jaar garantie op onderdelen en arbeidsloon; behalve op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals lampen, elektroden, snoeren, kabels, kogellagers, kooltjes en dergelijke.
De factuur geldt als garantiebewijs en dient bij aanspraak te worden voorgelegd.
Transportkosten vallen niet onder garantie en zullen altijd berekend worden.
De garantie vervalt indien investeringsgoederen niet rechtstreeks bij ons gekocht werden of niet onderhouden werden, zoals dat in de meegeleverde gebruiksaanwijzing werd omschreven.
De garantie sluit elke aansprakelijkheid uit, die de gratis herstelling van het geleverde te boven gaat.
Elke herstelling niet afgehaald binnen de 3 maanden, zal beschouwd worden als achtergelaten en Vereecke Cosmetics zal er vrij over kunnen beschikken.
Een voorschot op een niet hersteld toestel kan niet terug geëist worden, daar het om een minimum voor de demontage en nazicht van het toestel gaat.

4.B. WAARBORG PRODUCTEN

Producten worden slechts gewaarborgd voor zover de vervaldatum, die op de verpakking vermeld staat, niet werd overschreden. Het is algemeen bekend dat cosmetische producten bij gebruik tot allergische reacties kunnen leiden. De koper verplicht zich ertoe, dit bij doorverkoop aan de eindverbruiker mede te delen en zo nodig het product eerst te laten proberen op een klein deel van de huid.
De eindgebruiker dient op de hoogte gebracht te worden van eventuele problemen door gelijktijdig gebruik van meerdere merken.
De waarborg sluit elke aansprakelijkheid uit die de gratis vervanging van het product te boven gaat.

5. KLACHTEN

Klachten die niet BINNEN DE 48 UUR NA LEVERING bij ons gemeld worden, worden niet meer aanvaard.
Transportschade dient onmiddellijk gemeld te worden aan het vervoersbedrijf dat de goederen bij u heeft bezorgd en aan ons.

6. BETALING

Betalingen zijn altijd netto contant, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
Indien leveringen niet betaald zijn volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, wordt automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een intrest van 1% per maand berekend op het factuurbedrag.
Bovendien zal elke vertraging van betaling, van rechtswege en zonder dat het nodig is een aanmaning te doen, een verhoging van de rekening met 10 % + een schadebeding van 10 % met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 750,00 euro met zich meebrengen, ten titel van schadevergoeding, alsook de kosten van de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.
Bij een bestelling van investeringsgoederen wordt er steeds een voorschot van 30 % betaald. In geval van eenzijdige annulatie van de klant kan deze niet teruggevorderd worden.

7. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Eigendom goederen: alle goederen blijven eigendom van Vereecke Cosmetics tot de volledige verkoopprijs, vermeld op de factuur, werd voldaan.
Voorafbetaalde cursussen kunnen niet teruggeëist worden.
In geval de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant zal aan Vereecke Cosmetics een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 30 % onder voorbehoud van het recht van Vereecke Cosmetics om een grotere schadevergoeding te vorderen, wanneer zij het bewijs levert van een grotere schade-omvang.
Indien de koper de goederen niet afhaalt binnen de 15 dagen na de hem meegedeelde datum wordt hij geacht de overeenkomst eenzijdig te hebben verbroken.

8. BETWISTING

In geval van betwisting, zijn enkel de Rechtbanken van Oostende bevoegd. Daarbij zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn.